Wszystkie wydarzenie związane z Gminą Lesznowola w Powiecie Piaseczyńskim
poniedziałek Grudzień 18th 2017
Subiektywne podsumowanie wydarzeń Kamila M.

Treści własne

Archiwa

UG Lesznowola: Wraca sprawa oddania gruntów kościołowi katolickiemu w Mysiadle

Informację jakie otrzymałem w zeszłym tygodniu potwierdziły się. Wreszcie o powrocie sprawy kościoła w Mysiadle napisał tygodnik „Nad Wisłą” oto rzeczony artykuł:

Radni wstępnie przystali na sprzedaż półtorahektarowego gminnego gruntu w Mysiadle archidiecezji warszawskiej za 1 proc. wartości.

W ostatnich tygodniach odbyła się na ten temat dyskusja na posiedzeniach komisji rady gminy. Z naszych ustaleń wynika, że zdecydowana większość radnych jest „za”. – Projekt uchwały o sprzedaży działki będzie głosowany prawdopodobnie w kwietniu lub maju – poinformowała nas wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik.

W bieżącym miesiącu radni mają się udać do Mysiadła, żeby dokładnie określić, gdzie miałby powstać kościół. Ma to być miejsce nieco oddalone od osiedli, bliżej ulicy Puławskiej – o co zabiegali mieszkańcy miejscowości. (pc)

Powiem szczerze, że nadal jestem zaskoczony w jakim celu gmina chce oddać grunt pod nową parafię, który według wstępnych wycen ma kosztować 12 mln zł. Niestety Archidiecezja Warszawska zapłaci tylko 1%, bo na to pozwala ustawa o gospodarce nieruchomościami art. 68 ust. 1 pkt.6 przy zbyciu nieruchomości na rzecz kościoła mającego uregulowane stosunki z państwem (kościół katolicki z państwem polskim jest związany konkordatem), na cele działalności sakralnej udziela się bonifikaty w wysokości 99%. W związku z tym kościół katolicki za 1,5 h w Mysiadle zapłaciłyby tylko gminie Lesznowola 1% nominalnej wartości tej nieruchomości!. To budzi spory sprzeciw społeczny w gminie Lesznowola. Co prawda zwolennicy oddania grunt pod budowę nowej parafii przypominają, że w Starej Iwicznej zebrano blisko 1000 podpisów popierających powstanie nowej parafii. Jednak warto dodać, że blisko połowa podpisujących się była z Piaseczna. Mieszkańcy gminy Piaseczno nie powinni brać udziału w sprawach związanych z gminą Lesznowola. Ziemia jest dobrem, ale mieszkańców naszej gminy, a nie sąsiadującej. Dlatego jedynym i słusznym kierunkiem dla nas będzie …, ale więcej o tym będzie jutro na debacie o godz. 19:00 w Restauracji „Bazylia” w Łazach.

Z wyrazami szacunku

Kamil Myszyński

Łazy: Prośba o poprawę bezpieczeństwa na ul. Łączności została skierowana do Starostwa Powiatowego w Piasecznie

W dniu 3 kwietnia 2014 r. zwróciłem się z prośbą do Starosty Powiatu Piaseczyńskiego, Zarządu Dróg Powiatowych i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie o poprawę bezpieczeństwa na ul. Łączności w Łazach. Potrzebne są nowe malowania leżących policjantów, pasów przy przejściu dla pieszych, a także załatanie dziury przy skrzyżowaniu Al. Krakowskiej z ul. Łączności w Łazach.

Rzeczone pismo:

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą dotyczącą poprawy bezpieczeństwa na ul. Łączności w Łazach. Na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Brzozowej w Walendowie zarządzanym przez powiat piaseczyński potrzebne są:

  1. Nowe malowania leżących policjantów na całym odcinku,

  2. Nowe malowania pasów dla pieszych przy skrzyżowaniu Al. Krakowskiej z ul. Łączności,

  3. Wyrównanie zapadliny jezdni z widoczną coraz większą dziurą na ul. Łączności tuż przy skrzyżowaniu z Al. Krakowską.

Niestety od ponad roku nic się nie działo w w/w sprawach. Dlatego proszę Państwa o podjęcie interwencji w tej sprawie. Zapadlina w jezdni jest już od co najmniej roku i robi się z dnia na dzień coraz większa.

Na zdjęciu widać powiększającą się zapadlinę i brak malowań pasów na ul. Łączności w Łazach.

Z wyrazami szacunku

Kamil Myszyński

Gmina Lesznowola: W porannym i popołudniowym szczycie funkcjonują dodatkowe busy dla rozładowania dużych potoków pasażerskich

Potwierdziła się informacja, że na kursie o godz. 08:05 z Jastrzębca do PKP Piaseczno i o godz. 15:10 z PKP Piaseczno do Jastrzębca funkcjonują dwa busy na linii lokalnej L-3. Jest to bardzo dobra informacja dla pasażerów. W dniu 28 marca br. mijałem w Magdalence dwa Mercedesy Sprintery jadące na linii L-3. Pasażerowie jechali w obydwu busach. Trzeba jednak pamiętać, że drugi bus jadący na linii L-3 ma krótszą trasę i kończy bieg na rondzie w Łazach. Dalej jedzie tylko jeden bus, który kończy swój bieg zgodnie z rozkładem jazdy w Jastrzębcu.

Wprowadzenie dodatkowych kursów dla rozładowania dużych potoków pasażerskich było najwyższą koniecznością. Miejmy nadzieję, że zostaną wreszcie wpisane dodatkowe kursy linii L-3 na obowiązujący rozkład jazdy, bo dzisiaj nie ma żadnej informacji na ten temat.

Jednocześnie zwróciłem się do firmy Sekar – Trans o oznakowanie dodatkowych kursów na linii L-3, bo brakuje informacji, że drugi autobus jedzie tylko do ronda w Łazach.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
_______________

UG Lesznowola: Kolejny raz odrzucono fundusz sołecki !

Niestety po raz kolejny odrzucono wprowadzenie funduszu sołeckiego na rok 2015 do budżetu gminy Lesznowola. Tym razem gdyby wyodrębniono funduszu sołecki to miejscowości gminy Lesznowola mogłyby liczyć na blisko milion złoty do podziału. Przez brak wyodrębnienia funduszu sołeckiego w rozumieniu ustawy do podziału w 2015 roku będzie tylko ponad 200 tyś zł. Wszystko przez to, że gmina Lesznowola przeznaczy środki finansowe na sołectwa, ale w formie płatności 10,00 zł na jednego mieszkańca danej społeczności. Fundusze nadal będą przyznawane centralnie z budżetu gminy Lesznowola. Brak wyodrębnienia funduszu sołeckiego spowodował bardzo dużą awanturę tuż przed głosowaniem wyżej wymienionej uchwały przez Radę Gminy Lesznowola.

Na samym początku dyskusji głos zabrała skarbnik gminy Lesznowola Elżbieta Obłuska, która wytłumaczyła pokrótce projekt uchwały zaproponowany Radzie Gminy Lesznowola. W toku toczonych prac w trzech komisjach stwierdzono o nie wyodrębnianiu funduszu sołeckiego na rok 2015. Zdaniem uchwałodawców większość środków finansowych z funduszu sołeckiego szło na kulturę czyli zabawę i integrację środowiska lokalnego, a nie na potrzebne inwestycje w danym sołectwie. Ten argument był w toku dalszej dyskusji podważany przez właściwie wszystkich sołtysów.

Jako pierwsza głos zabrała radna Katarzyna Przemyska, która zauważyła, że około 80% gmin w Polsce ma wyodrębnione fundusze sołeckie. Duże miasta w Polsce także zaczęły wyodrębniać dodatkowe środki finansowe dla swoich mieszkańców. W przypadku choćby Warszawy widzimy wyodrębnienie dodatkowego budżetu obywatelskiego. Tym czasem w Lesznowoli przyznawanie jest tylko nie formalne 10,00 zł na jednego mieszkańca danej społeczności wiejskiej. Tym samym środki przeznaczone na dane sołectwo wprost wynikają od wielkości i ilości mieszkańców. Duże sołectwo jak Łazy I otrzyma około 17 000,00 zł, bo na terenie wsi mieszka blisko 1 700 mieszkańców. Jednak już sołectwo sąsiednie Łazy II będzie miało tylko do dyspozycji około 6 000,00 zł, bo na tym terenie zamieszkuję około 600 mieszkańców. Także widzimy jak duże dysproporcje finansowe mamy w przypadku tego nie formalnego „funduszu sołeckiego”. Zwłaszcza poszkodowane mogą czuć się małe sołectwa, które mają duże problemy inwestycyjne. Gdyby wyodrębniono fundusz sołecki w rozumieniu ustawy to małe sołectwa zyskałby dodatkowe środki finansowe i szansę na realne inwestycje. Przy obecnym kształcie finansowania sołectwo Łazy II ma nikłe szanse na poczynienie zmian w obszarze inwestycyjnym. Wiadomo, że priorytetem dla tej społeczności lokalnej jest chodnik wzdłuż ul. Wirażowej, który połączy dwie części tego sołectwa. Niestety w obecnym kształcie finansowania nie ma szans na przeprowadzenie takiej inwestycji. Z resztą swój pogląd na tą sprawę wyraził sołtys Łaz II Robert Malaszewski, który podkreślił, że rok temu kiedy również nie wyodrębniono funduszu sołeckiego nie protestował, ale skoro gminę jest stać na finansowanie koncertu Stachursky’iego z okazji Dnia Kobiet, czy oddanie gruntów kościołowi, to stać również na fundusz sołecki.

W toku dalszej dyskusji głos zabrali radni. Łukasz Grochala podkreślił, że środki finansowe są wydatkowane choćby na nowe zabawki na place zabaw w Nowej Iwicznej czy Łazach II. Było robione także oświetlenie na ul. Pięknej w Nowej Iwicznej. Zdaniem radnego Grochali wszystkie te inwestycje były na prośbę mieszkańców. Z kolei radny Mirosław Wilusz odniósł się do kwestii złego wydatkowania środków finansowych z funduszu sołeckiego. Zdaniem radnego Rada Gminy Lesznowola musi precyzyjne spojrzeć na całość wydatków. W podobnym tonie wypowiedział się Grzegorz Kwiatkowski, który podkreślił, że bogactwo gminy Lesznowola bierze się z oglądania każdej złotówki. Zdaniem radnego sołectwa w tej sytuacji finansowej muszą szukać sponsorów. Do tej kwestii odniósł się sołtys Wojciech Zacharjasz, który podkreślił, że sołectwo Nowa Iwiczna już korzysta z takich środków. W tym miejscu została przypomniana zeszłoroczna „Wielka Majówka” Nowej Iwicznej. Całość wydatków wyniosła 33 500,00 zł. Z czego, aż 23 500,00 zł pochodziło od sponsorów, a tylko 10 000,00 zł było wzięte z nie formalnego „funduszu sołeckiego”. Także sołtys Zamienia Mieczysław Walczak podkreślił, że jego sołectwo korzysta ze środków finansowych od sponsorów, którzy pomagają organizować okolicznościowe spotkania. Co warte podkreślenia również Zamienie ma tylko 5 000,00 zł na wydatki związane z własnym lokalnymi inwestycjami.

Do sprawy nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok 2015 odniosła się również przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej Wiesława Komorowska, która podkreśliła, że niektóre sołectwa nie potrafiły skutecznie wydatkować przyznanych im środków finansowych na rok 2013. W tym przypadku chodziło właśnie o te nie wielkie sumy pieniędzy sięgające nawet 5 000,00 zł. Trudno jednak w tej sprawie nie rozumieć sołtysów, bo na co wydać te przyznane środki finansowe skoro nic się w danym sołectwie nie robi. Przez to problemów jest coraz więcej w każdej społeczności lokalnej. Mieszkańcy Nowej Iwicznej potrzebują pieniędzy na skuteczne odwodnienie swojego sołectwa. Z kolei mieszkańcy Łaz II czy Kolonii Warszawskiej potrzebują budowy ścieżek pieszych dla swoich mieszkańców. Problemów jest naprawdę wiele. Częściową rekompensatą byłoby wprowadzenie funduszu sołeckiego w rozumieniu ustawy. Wyodrębnione w ten sposób środki finansowe w kwocie około miliona złoty mogłyby być wydawane na wiele potrzebnych inwestycji jak właśnie odwodnienie, budowa latarni, ścieżek pieszych czy zakup zabawek na plac zabaw. Niestety wszystko zostanie po staremu i tylko większym sołectwom uda się zrealizować jakiś projekt z nie formalnego „funduszu sołeckiego”.

Także jak widać Lesznowola pozostaje nadal bez wyodrębnionego funduszu sołeckiego. Tylko tradycyjnie gmina Tarczyn wtóruje Lesznowoli. Reszta gmin korzysta z regulacji jakie przygotował ustawodawca i rok rocznie wyodrębnia funduszu sołecki. Ostatecznie w głosowaniu brało udział 12 radnych. W tym 11 było za nie wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2015. Tylko radna Katarzyna Przemyska była przeciwnego zdania. Na sesji nie byli obecni: Bożenna Korlak, Maria Rogowska i Michał Otręba.

Wsi spokojna ?, wsi wesoła ?.

Z wyrazami szacunku

Kamil Myszyński

UG Lesznowola: Co dalej z sytuacją na linii L-3 i L-4

Na XXXIX sesji Rady Gminy Lesznowola została poruszona kwestia linii autobusowych L-3 i L-4.

W przypadku linii uzupełniającej L-3 sytuacja dotyczy oczywiście dwóch przeładowanych kursów. Pierwszy jest realizowany o godz. 08:05 przez firmę SEKAR – TRANS z Jastrzębca do PKP Piaseczno, a drugi o godz. 15:10 z PKP Piaseczno do Jastrzębca. W każdym z tych kursów dochodzi do istotnego naruszenia ilości pasażerów mogących podróżować busem marki Mercedes Sprinter. Na naklejce znajdującej się przy wejściu do autobusu widnieje napis, że tym busem może podróżować tylko 18 pasażerów na miejscach siedzących. Jednak wielokrotnie przekonaliśmy się już o tym, że autobusem podróżuje jeszcze od 10 do 11 pasażerów stojących między rzędami siedzisk. Niestety to wpływa na bardzo duże zagrożenie dla pasażerów. W związku z tą trudną sytuacją zabrałem po raz kolejny głos na sesji Rady Gminy Lesznowola. Według zapewnień wicewójta Marka Ruszkowskiego trwają właśnie rozmowy dotyczące poprawy komfortu pasażerów na linii L-3. Wcześniej zrobiono odpowiednie badania dotyczące potoków pasażerskich występujących na linii lokalnej L-3. Niewykluczone, że efektem tych badań i trwających konsultacji będzie wprowadzenie dodatkowych kursów powielających przeładowane busy jadące o godz. 08:05 z Jastrzębca do PKP Piaseczno i o godz. 15:10 z PKP Piaseczno do Jastrzębca. Jeżeli do tego dojdzie to zniknie już całkowicie problem z przeładowanymi kursami na linii lokalnej L-3. Oby tę sprawę udało się załatwić jak najszybciej.

W przypadku linii uzupełniającej L-4 głos zabrała radna Justyna Gawęda, która podkreśliła, że busy jeżdżą tylko w określonych godzinach rannych i wieczornych. Brakuje kursów w godzinach popołudniowych. Przez to wielu mieszkańców nie jest w stanie dojechać z Mysiadła czy Nowej Iwicznej do Urzędu Gminy Lesznowola i załatwić tam swoich spraw. Rzeczywiście jeśli spojrzymy na rozkład jazdy linii uzupełniającej L-4 z Mysiadła do Lesznowoli to zobaczymy, że poranny kurs autobusu jest o godz. 8:30. Po przyjeździe do Urzędu Gminy Lesznowola na godz. 08:46 nie mamy właściwie możliwości powrotu do Mysiadła po załatwieniu naszych spraw urzędowych, bo pierwszy kurs mamy dopiero o godz. 14:30. Dlatego tak bardzo jest potrzebny dodatkowy kurs autobusu w okolicach popołudnia, który zapewniłbym mieszkańcom dogodny powrót do domu z Urzędu Gminy. Zdaniem radnej Justyny Gawędy można taką zmianę przeprowadzić bez konieczności płacenia dodatkowych środków finansowych. Wystarczy po prostu przełożyć najpóźniejszy kurs linii L-4 jeżdżący po godz. 18 na wcześniejszą popołudniową porę. Taka zmiana pozwoli mieszkańcom Mysiadła, Nowej Iwicznej i Nowej Woli w lepszym dojeździe do Urzędu Gminy Lesznowola.

Czy jest wreszcie szansa na poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżujących na linii lokalnej L-3

Z wyrazami szacunku

Kamil Myszyński

Mroków: Pierwsza kamera dla wjeżdżających na czerwonym świetle będzie na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej i ul. Rejonowej

Wreszcie jest pierwszy krok w sprawie zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na drodze krajowej nr. 7 w granicach gminy Lesznowola. Decyzją Inspektoratu Transportu Drogowego kamera dla wjeżdżających na czerwonym świetle stanie na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej i ul. Rejonowej w Mrokowie.

W drugiej połowie 2014 r. Inspektorat Transportu Drogowego planuje montaż kamer dla wjeżdżających na czerwonym świetle w czterech podwarszawskich miejscowościach: Jabłonna, Marki, Mroków i Ruściec. Dla nas najważniejszą informacją jest montaż kamer dla wjeżdżających na czerwonym świetle na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej z ul. Rejonową w Mrokowie. Wielokrotnie podnosiłem na spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa w naszym powiecie piaseczyńskim, że sytuacja na drodze krajowej nr. 7 jest bardzo zła. Co roku dochodzi na tej trasie do wielu wypadków drogowych. Niestety ma to przełożenie na ilość ludzi ginących w wypadkach drogowych. Warto w tym miejscu przytoczyć dane Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie dotyczące ilości kolizji i wypadków w latach 2012 – 2013. W 2012 roku na terenie powiatu piaseczyńskiego doszło do 1121 kolizji drogowych, w tym odnotowano 109 wypadków, w których zginęło 15 uczestników ruchu drogowego. Z kolei w roku 2013 na terenie powiatu piaseczyńskiego doszło do 1342 kolizji drogowych, w tym odnotowano 112 wypadków, w których zginęło 14 uczestników ruchu drogowego. Tylko po tych statystykach widzimy, że ilość wypadków i kolizji drogowych w powiecie piaseczyńskim jest bardzo duża. Niestety wpływ na to mają przebiegające przez teren powiatu drogi krajowe i wojewódzkie. Najgorsza sytuacja jest właśnie na wspomnianej wcześniej drodze krajowej nr. 7 tzw. Al. Krakowskiej, na drodze krajowej nr. 79 biegnącej do Góry Kalwarii i na drogach wojewódzkich 721 i 724.

Wielokrotnie mieszkańcy stawali problem z bezpieczeństwem na drogach podczas debat w ramach cyklu „Razem Bezpieczniej” z Komendą Stołeczną Policji w Warszawie i Wojewodą Mazowieckim. Dlatego cieszy mnie wreszcie pozytywna decyzja o postawieniu kamer dla wjeżdżających na czerwonym świetle w Mrokowie. Mam ogromną nadzieję, że przyczyni się ona do zapewnienia większego bezpieczeństwa dla mieszkańców tej lesznowolskiej miejscowości. Osobiście żałuję, że kamery nie zostaną zainstalowane na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej z ul. Łączności w Łazach. Jako mieszkaniec tej miejscowości czułbym się zdecydowanie bezpieczniej przekraczając Al. Krakowską w drodze na przystanek autobusowy w kierunku Warszawy. Nie wykluczone, że pierwsza instalacja w naszej gminie spowoduje dalszą budowę kamer dla wjeżdżających na czerwonym świetle na skrzyżowaniu w Łazach czy w Wólce Kosowskiej.

Widok na Al. Krakowską w kierunku Warszawy

Z wyrazami szacunku

Kamil Myszyński

Łazy: Wiosenne porządki na ul. Spokojnej

Nie da się ukryć, że wiosna do nas zawitała na dobre. W związku z tym posprzątałem wszystkie śmieci zalegające wzdłuż ul. Spokojnej w Łazach.

Mimo wielu próśb kierowanych do Urzędu Gminy Lesznowola o przedmiotowe prace do dnia 21 marca 2014 r. nie udało się posprzątać ul. Spokojnej. Co ciekawe robiono porządku na ul. Łączności, która bezpośrednio przylega do ul. Spokojnej. Na szczęście teraz cała ulica jest już czysta. Oby w końcu mieszkańcy zdali sobie sprawę, że śmiecenie nie przynosi nic dobrego. W sumie udało mi się zebrać trzy worki głównie plastikowych i szklanych butelek.

Widoczne na zdjęciu trzy czarne worki są pełne śmieci z ul. Spokojnej w Łazach. Jak widać zaniedbania były naprawdę duże !.

Z wyrazami szacunku

Kamil Myszyński

Lesznowola: Malejące dotacje dla lesznowolskich klubów i stowarzyszeń

Mimo wielu zapewnień obecnej ekipy rządzącej w Lesznowoli o wspieraniu sportu poprzez budowę nowoczesnych obiektów czy też celowych dotacji na kluby i stowarzyszenie. Nie trudno odnieść wrażenie, że w przypadku wspierania finansowego widać trend malejąc, co niestety wpływa na kondycje lokalnych klubów i stowarzyszeń.

W dniu 11 marca 2014 r. otworzono wyniki konkursu na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Lesznowola w 2014 r. Okazało się, że finansowanie dla klubów i stowarzyszeń zatrzymało się na poziomie roku 2013. W sumie przyznano 179 711,00 zł dla 14 klubów i stowarzyszeń sportowych. W 2013 r. udzielono dotacji w kwocie 179 800,00 zł. Jednak jest subtelna różnica w tych kwotach. Jak dobrze pamiętamy na XXXVII sesji Rady Gminy Lesznowola wprowadzono dodatkowe opłaty dla klubów i stowarzyszeń sportowych za wynajem boisk i hal sportowych. Niestety to spowodowało, że gmina Lesznowola znowu obniżyła dotacje sportowe. Według wstępnych szacunków jakie zostały podane przez Panią wójt na sesji w dniu 30 grudnia 2013 r. wynikało, że opłaty z tytułu najmu dla klubów i stowarzyszeń sportowych wyniosą około 22 000,00 zł. Jednak innego zdania była wówczas radna Katarzyna Przemyska, która zauważyła, że subwencje od gminy mogą tylko wystarczyć na pokrycie kosztów najmu hal i obiektów sportowych. Nie wykluczone, że dotacje sportowe od gminy Lesznowola nie wystarczą na bieżącą działalność. Jak dobrze wiemy kluby potrzebują środków finansowych na zatrudnienie odpowiedniej kadry szkoleniowej, organizację zawodów sportowych czy też na wyjazdy na zgrupowania. Teraz do tej palety doszły koszty wynajmu hal i obiektów sportowych, które we wcześniejszych latach były użyczane za darmo lesznowolskim klubom.

Urząd Gminy Lesznowola poprzez wprowadzenie nowych stawek opłaty za wynajem hal i boisk sportowych chciał zarobić dodatkowe przychody do budżetu na rok 2014. Patrząc na stawki zaproponowane w uchwale Nr 461/XXXVII/2013 to głównie chodziło o użytkowników komercyjnych. Jednak także uwzględniono działające na terenie gminy Lesznowola kluby i stowarzyszenia sportowe. Opłaty na pierwszy rzut oka wydają się nie wielkie, bo za wynajem jednego sektora hali sportowej w Łazach czy też Mysiadle do godz. 19:30 od poniedziałku do piątku klub zapłaci tylko 5 zł netto (wynajem 1 sektora hali sportowej). Jednak jeśli do tej nie wielkiej stawki 5 zł netto dodamy ilości treningowe w ciągu jednego tygodnia to wyjdą nam dużo większe sumy finansowe. Dobrym przykładem w tej mierze będzie Uczniowski Klub Sportowy „Iwiczna” na stronie znalazłem plan zajęć w okresie zimowym 2013/2014 na hali sportowej w Łazach i w Nowej Iwicznej. Zajęcia dla młodzieży odbywają się w ciągu tygodnia, ale także w weekendy. W ciągu tygodnia różne grupy wiekowe trenują około 11,5 h. Po przemnożeniu przez stawkę opłaty wynoszącą 5,00 zł netto otrzymujemy płatności w wysokości 57,50 zł netto. Do tego dochodzą zajęcia weekendowe. Tutaj każda grupowa wiekowa trenuje na halach sportowych po 3 godziny dziennie. Wobec tego koszty rośną, bo mamy 5 grup wiekowych trenujących po 3 godzinny dziennie, a więc za to odpłatności wyniosą 75,00 zł netto. Także podliczając zajęcia tygodniowe na hali i weekendowe klub UKS „Iwiczna” będzie musiał zapłacić z tytułu najmu hali około 132,50 zł netto do gminnej kasy. Gdy tę kwotę odniesiemy do całości miesiąca to otrzymamy dość pokaźną kwotę 530,00 zł netto. Gdyby zajęcia odbywały się przez cały rok to klub musiałby zapłacić 6 360,00 zł netto za wynajem jednego sektora hali sportowej. Problem w tym, że UKS „Iwiczna” sekcja piłki nożnej mimo starań o dotację na rok 2014 nie otrzymała żadnych środków finansowych. Oferta uczniowskiego klubu została odrzucona przez komisję konkursową. Także klub będzie musiał nadal utrzymywać się z własnym środków finansowych pochodzących zapewne ze składek rodzicielskich.

Tylko po powyższym przykładzie widzimy, że wprowadzenie opłat dla klubów i stowarzyszeń za wynajem boisk i hal sportowych było bardzo dużym błędem. Opłaty, które wydają się dość niepozorne w rzeczywistości okazują się bardzo duże, bo kluby uczniowskie i młodzieżowe mają wiele roczników, które muszą trenować nawet trzy razy w tygodniu. To niestety generuje coraz to wyższe opłaty dla lesznowolskich klubów i stowarzyszeń. Dlatego dziwię się wstępnym szacunkom podanym na XXXVII sesji Rady Gminy Lesznowola,  że wpływy z tytułu najmu boisk i hal sportowych wyniosą tylko 22 000,00 zł. Jeżeli weźmiemy tylko pod uwagę szacunkową kwotę wynajmu hal sportowych w okresie zimowym przez UKS „Iwiczna”, która oscyluje wokół kwoty 530,00 zł netto miesięcznie i pomnożymy to razy 12 miesięcy to otrzymamy kwotę 6 360,00 zł. Tylko tyle gmina Lesznowola mogłaby otrzymać od jednego klubu, a według ram konkursowych uczestniczyło ich, aż 14. Oczywiście każdy ma inne potrzeby treningowe czy też rozgrywa inną ilość zawodów sportowych w miesiącu. Jednak jak widać na załączonym obrazu wpływy do gminnej kasy będą zdecydowanie wyższe, niż 22 000,00 zł. Także słowa radnej Katarzyny Przemyskiej z XXXVII sesji Rady Gminy Lesznowola potwierdzają się, że klubom i stowarzyszeniom sportowym dotacje wystarczą tylko na pokrycie wynajmu boisk i hal sportowych. Także w tym przypadku mamy do czynienia z dziwną sytuacją. Jedną ręką gmina Lesznowola przyznaje dotacje sportowe dla klubów i stowarzyszeń, a drugą te dotacje odbiera z tytułu najmu boisk i hal sportowych. Na pewno taka sytuacja nie wpłynie na poprawę kondycji lesznowolskiego sportu.

Kwoty dotacji przyznane przez komisję konkursową dla lokalnych klubów i stowarzyszeń:

1. SET Lesznowola dotacja w kwocie 33 408,00 zł

2. FC Lesznowola dotacja w kwocie 26 496,00 zł

3. UKS JUDO „Iwiczna” w kwocie 23 040,00 zł

4. UKS „Lolek” Łazy w kwocie 22 655,00 zł

5. Klub Sportowy Walka Kosów w kwocie 21 504,00 zł

6. UKS Orlęta Mroków w kwocie 21 504,00 zł

7. MUKS „Krótka” Mysiadło w kwocie 19 584,00 zł

8. Mazowiecki Klub Karate „Kyokushin” w kwocie 6 144,00 zł

9. Stowarzyszenie Sportowe Wiśniewski Kickboxing w kwocie 5 376,00 zł

Oferty odrzucone:

Stowarzyszenie Miłośników Sportu „INTER ZGORZAŁA”

KS Krsport Iwiczna

UKS „Iwiczna” sekcja piłki nożnej

Stowarzyszenie Fabryka Sportu Jozefosław

Kamil Marek Majak

 

Dotacje przyznawane w latach 2011-2014 przez Urząd Gminy Lesznowola:

Łączna kwota przyznanych dotacji w roku 2014 wyniosła – 179 711,00 zł  (pobieranie opłat za wynajem boisk i hal sportowych)

Łączna kwota przyznanych dotacji w roku 2013 wyniosła – 179 800,00 zł (użyczanie obiektów sportowych za darmo)

Łączna kwota przyznanych dotacji w roku 2012 wyniosła – 335 000,00 zł (zostały przeprowadzone dwa konkursy w jednym roku). W pierwszym 310 000,00 zł zostało podzielone między kluby i stowarzyszenia: Walka Kosów, Set Lesznowola, UKS Lolek Łazy, UKS „Iwiczna”, MUKS  „Krótka” Mysiadło, INTER ZGORZAŁA, UKS Orlęta Mroków i Stowarzyszenie Dobra Wola. W drugim konkursie 25 000,00 zł otrzymał klub sportowy FC Lesznowola.

Łączna kwota przyznanych dotacji w roku 2011 wyniosła – 210 000,00 zł

Zdjęcie z meczu FC Lesznowola – Walka Kosów, czyli pierwsze historyczne derby gminy Lesznowola

Źródło: biuletyn informacyjny gminy Lesznowola, UKS „Iwiczna” sekcja piłki nożnej.

Z wyrazami szacunku

Kamil Myszyński

Łazy: W dniu 4 kwietnia kolejna debata Stowarzyszenie Niezależne Porozumienie Mieszkańców

Wszystkich serdecznie zapraszam na debatę w ramach „Samorządu XXI w.” w tematyce „Dysproporcje w rozwoju Gminy Lesznowola”. Spotkanie odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2014 r. o godz. 19:00 w Restauracji Bazylia w Łazach (Gm. Lesznowola, Powiat Piaseczyński).

 

          zaprasza na

         debatę w ramach cyklu

                     „Samorząd XXI w.”

                          

                                           Temat spotkania

Dysproporcje w rozwoju Gminy Lesznowola”

Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w dniu

4 kwietnia 2014 r. o godz. 19:00 w

Restauracji „Bazylia” w Łazach przy ul. Łączności 1B

Stowarzyszenie Niezależne Porozumienie

Mieszkańców w ramach swojej misji społecznej

zaprasza wszystkich zainteresowanych

 Page 35 of 35  « First  ... « 31  32  33  34  35