Wszystkie wydarzenie związane z Gminą Lesznowola w Powiecie Piaseczyńskim
poniedziałek Grudzień 18th 2017
Subiektywne podsumowanie wydarzeń Kamila M.

Treści własne

Archiwa

UG Lesznowola: Referendum lokalne w sprawie metropolii warszawskiej zostało ustanowione na 11 czerwca!

W Lesznowoli odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy na której ustanowiono referendum lokalne dotyczące projektu poselskiego ustawy o ustroju m.st. Warszawy, który zakłada obligatoryjne włączenie Gminy Lesznowola do nowej metropolii warszawskiej. Ta wyjątkowa sesja na bardzo długo przejdzie do annałów historii, bo była ekspresowa, niczym podróż Pendolino, a także zabrakło jakichkolwiek wypowiedzi radnych dotyczących kwestii przeprowadzenia referendum i samej metropolii warszawskiej…

Uchwałę dotyczącą kwestii przeprowadzenia referendum w Lesznowoli przedstawiła wójt gminy Pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik: Temat znany. Pragnę jedynie wspomnieć, że 9 marca br. Rada Gminy Lesznowola podjęła stanowisko w sprawie projektu ustawy o ustroju m.st. Warszawy, w którym to stanowisku w sposób jednoznaczny, zdecydowany wyraziła sprzeciw wobec projektu ustawy o ustroju m.st. Warszawy, który przewiduje włączenie obligatoryjne Gminy Lesznowola do metropolii warszawskiej. Pragnę podkreślić, iż uzasadnieniem tego stanowiska były przede wszystkim dwie zasadnicze kwestie. W związku z pojawieniem się projektu ustawy o ustroju m.st. Warszawy zabrakło szczegółowych odpowiedzi na wiele nurtujących naszych mieszkańców pytań. Zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie ustrojowe, o kwestie kompetencyjne, a także kwestie finansowania nowego organizmu metropolitarnego. Oczywiście jeśli Państwo wiedzą i śledzą w mediach to co wokół tego projektu dzieje się. To wiedzą, że bardzo wiele samorządów już podjęło decyzję dotyczące organizowania referendum. Nie jesteśmy samorządem związanym z żadną opcją polityczną. Natomiast nasza inicjatywa dotycząca przygotowania projektu uchwały w tej kwestii jest niczym innym jak szacunkiem dla naszych mieszkańców, żeby dać im możliwość wypowiedzenia się w tej kwestii i stąd dzisiaj proponowany projekt uchwały o przeprowadzeniu referendum gminnego. Załącznikiem do projektu uchwały jest kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego, które proponujemy na dzień 11 czerwca br., czyli przed rozpoczęciem okresu wakacyjnego. Raz jeszcze podkreślam, iż samorząd Gminy Lesznowola uznaje, iż mieszkańcy Gminy Lesznowola powinni mieć możliwość wyrażenia swojej woli w tak ważnej ustrojowej kwestii – zakończyła swoją wypowiedź Pani wójt.

Po prezentacji uchwały poznaliśmy opinię poszczególnych merytorycznych komisji Gminy Lesznowola. Jako pierwsza głos zabrała przewodniczącą Komisji Polityki Gospodarczej radna Wiesława Komorowska – Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego. Druga głos zabrała wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej radna Justyna Gawęda – Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jako ostatni swój głos w imieniu Komisji Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki przedstawił jej przewodniczący radny Michał Otręba – Komisja Polityki Przestrzennej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Nie uwierzą mi Państwo, ale to były jedyne wypowiedzi radnych na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Lesznowola w sprawie ustanowienia referendum gminnego. Żaden innych radny nie zabrał głos w tak ważnej ustrojowej kwestii dla mieszkańców Gminy Lesznowola. W Piasecznie dyskusja nad ustanowieniem referendum, mimo zgodności radnych w tej kwestii trwała blisko 50 minut. W Lesznowoli takiej dyskusji nie było wcale…W Piasecznie referendum ustanowiono na podstawie 2020 podpisów mieszkańców, a w Lesznowoli referendum z własnej inicjatywy ustanowiła Rada Gminy Lesznowola.
Mimo późnej pory przeprowadzania nadzwyczajnej sesji, bo rozpoczęła się ona po godzinie 18. Na sali konferencyjnej oprócz mediów lokalnych było 4 mieszkańców Gminy Lesznowola…Pozostaje pytanie: dla kogo w takim razie jest organizowane referendum lokalne w gminie Lesznowola? Skoro nie poznano nawet zdania mieszkańców w tej sprawie, skoro zainteresowanie nadzwyczajną sesją było praktycznie zerowe…

Jedynym mierzalnym badaniem w sprawie metropolii warszawskiej, które jest przeprowadzane w gminie Lesznowola jest ankieta partii Nowoczesna zorganizowana w ramach wydarzenia referendalnego na portalu społecznościowym facebook. Niestety zadano bardzo złe pytanie, które może wprowadzać w błąd głosujących w tym plebiscycie: „11 czerwca referendum w Lesznowoli w sprawie przyłączenia gminy do Warszawy. Jakie jest Twoje zdanie. Jesteś za przyłączeniem (TAK) ? Czy przeciw (NIE) ? Weź udział w krótkiej ankiecie”. Problem tej ankiety polega na tym, że pytanie jest nieprecyzyjne, bo sugeruje, że gmina Lesznowola po utworzeniu metropolii miałaby się stać dzielnicą Warszawy. Tego nie przewiduje poselski projekt ustawy o ustroju m.st. Warszawy. Projekt zakłada, że gmina Lesznowola pozostanie w pełni niezależną i samodzielną gminą w ramach powiatu warszawskiego.
Wracając jednak do jedynego mierzalnego badania to wzięło w nim udział 48 respondentów. Przeciwko nowej metropolii zagłosowało 39 osób, co daje 81%. Za nową metropolią zagłosowało 5 respondentów, co daje 11%. Pod zdaniem, że to pytanie dezinformuje mieszkańców, bo jest źle zadane i sugeruje, że Lesznowola stanie się dzielnicą Warszawy. Tego nie przewiduje projekt zagłosowało 3 osoby, co daje 6%, a zdania nie miała 1 osoba, co daje 2% wszystkich głosujących.

Po dzisiejszej sesji jednego jesteśmy pewni, że odbędzie się referendum gminne w sprawie nowej metropolii warszawskiej. Jednak trudno powiedzieć czy wezmą w nim udział sami zainteresowani, czyli mieszkańcy. Warto w tym miejscu przypomnieć, że żeby referendum lokalne było ważne to musi w nim wziąć udział 30% wszystkich mieszkańców uprawionych do głosowania. W wyborach samorządowych w 2014 roku uprawionych do głosowania było 16223 mieszkańców, a frekwencja wyborcza wyniosła 48,94%. W wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu RP w 2015 roku uprawionych do głosowania było 16822 mieszkańców, a frekwencja wyniosła 67,81%. Aktualnie według danych portalu polskawliczbach.pl liczba mieszkańców w III kwartale 2016 roku wynosiła – 24923. Gdyby wziąć pod uwagę te dane to do urn wyborczych powinno pójść około 8000 mieszkańców.
Trudno jednak powiedzieć: czy wszyscy ci mieszkańcy posiadają uprawnienia do głosowania w gminie Lesznowola? Co nie zmienia faktu, że lesznowolski magistrat czeka teraz trudna informacyjna kampania społeczna zachęcają do wzięcia udziału w referendum lokalnym. Tym bardziej trudna, że przed ustanowieniem referendum nie było żadnych debat, konsultacji społecznych, czy nawet ankiet internetowych. Mieszkańcom tylko przedstawiono stanowisko Rady Gminy Lesznowola w sprawie projektu ustawy o ustroju m.st. Warszawy, w którym wyrażono sprzeciw wobec projektu ustawy o ustroju m.st. Warszawy, który przewiduje włączenie obligatoryjne Gminy Lesznowola do metropolii warszawskiej. W tym samym czasie w sąsiednim Piasecznie organizowano debaty, spotkania z mieszkańcami, zbiórki podpisów, prezentowano nagrania wideo na portalu youtube, a w Lesznowoli nie działo się ABSOLUTNIE NIC!
Czy zadzieje się teraz?

Autor: Kamil Myszyński

KODAK Digital Still Camera

Komentuj