Wszystkie wydarzenie związane z Gminą Lesznowola w Powiecie Piaseczyńskim
poniedziałek Grudzień 18th 2017
Subiektywne podsumowanie wydarzeń Kamila M.

Treści własne

Archiwa

Gmina Lesznowola: Reforma edukacji…

Rada Gminy Lesznowola podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – prawo oświatowe.

NOWY SYSTEM EDUKACJI W LESZNOWOLI
Z dniem 1 września 2017 roku sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 ukończą VI klasę szkoły podstawowej, stają się z dniem 1 września 2017 roku uczniami klasy VII ośmioletniej szkoły podstawowej. W konsekwencji podjętych decyzji, w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w ośmioletnich szkołach podstawowych będą funkcjonować klasy gimnazjalne, aż do czasu likwidacji tych klas, poprzez wygaszenie.

JAKIE ZMIANY CZEKAJĄ LESZNOWOLSKIE SZKOŁY?
Z dniem 1 września 2017 roku w Gminie Lesznowola będą działały następujące placówki oświatowe:
1) Szkoła Podstawowa w Mrokowie (oddział przedszkolny – tzw. kl. „0” + szkoła podstawowa + kl. II i III gimnazjum),
2) Szkoła Podstawowa w Łazach (oddział przedszkolny – tzw. kl. „0” + szkoła podstawowa + kl. II i III gimnazjum),
3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lesznowoli (przedszkole + szkoła podstawowa + kl. II i III gimnazjum),
4) Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej (oddział przedszkolny – tzw. kl. „0” + szkoła podstawowa + kl. II i III gimnazjum),
5) Szkoła Podstawowa w Mysiadle (oddział przedszkolny – tzw. kl. „0” + szkoła podstawowa + kl. II i III gimnazjum) wraz Filia w Zgorzale (oddział przedszkolny – tzw. kl. „0” + kl I – II szkoły podstawowej).

CZĘŚĆ PLACÓWEK SZKOLNYCH W WIĘCEJ,NIŻ JEDNYM BUDYNKU
Cztery szkoły będą funkcjonowało w więcej, niż jednym budynku:
1) Szkoła Podstawowa w Łazach:
- ul. Ks. H. Słojewskiego 1 – kl. I – VIII szkoły podstawowej, kl. II-III gimnazjum,
- ul. Łączności 56 – oddział przedszkolny – tzw. kl. „0”,
2) Zespół Szkół Publicznych w Lesznowoli:
- ul. Szkolna 6 – przedszkole, kl. I – VIII szkoły podstawowej, kl. II – III gimnazjum,
- ul. Szkolna 16 – oddział przedszkolny – tzw. kl. „0”,
3) Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej:
- ul. I. Krasickiego 56 – kl. II – VIII, kl. II – III gimnazjum,
- ul. Zimowa 8a – oddział przedszkolny – tzw. „kl. „0”, kl. I szkoły podstawowej,
4) Szkoła Podstawowa w Mysiadle:
- ul. Kwiatowa 28 – kl. III – VIII, kl. II – III gimnazjum,
- ul. Ogrodowa 13 – oddział przedszkolny – tzw. kl. „0”, kl. I – II szkoły podstawowej.

NIE WSZYSCY RODZICE POPIERAJĄ PLAN ROZMIESZCZENIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH…
Jest to projekt uchwały bardzo istotny, bardzo ważny – zauważyła sekretarz Gminy Lesznowola Mariola Uczkiewicz-Kampczyk. Jednak nie wszyscy mieszkańcy popierają w pełni plan rozmieszczenia placówek oświatowych zaproponowany w uchwale.
Bardzo duże emocje wśród rodziców wywołała propozycja otwarcia nowej filii Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łazach. Z dniem 1 września 2017 roku startuje filia ZS w Łazach przy ul. Łączności 56. W tej placówce oświatowej mają uczyć się najmłodsi czyli, tzw. kl. „0″. W zaledwie kilka dni rodzice zebrali 31 podpisów pod protestem w sprawie przeniesienia najmłodszych uczniów ZS w Łazach do nowej filii z dniem 1 września 2017 roku – Zwracamy się z ogromną prośbą o zmianę decyzji przeznaczenia tego budynku. Jego położenie obok skrzyżowania przy trasie szybkiego ruchu w naszym odczuciu dyskwalifikuje tę lokalizację, jako miejsce rozpoczęcia nauki przez tak małe dzieci. Nie może umknąć uwadze również fakt, iż nowy budynek nie posiada sali gimnastycznej i boiska szkolnego, które są do dyspozycji dzieci uczęszczających do głównego budynku szkoły. Teren zielony z ewentualnym placem zabaw w nowej lokalizacji jest tuż przy skrzyżowaniu trasy szybkiego ruchu. Dzieci musiałyby się bawić w hałasie i spalinach.
Ogromnym minusem placówki jest brak odpowiedniego parkingu. Tak małe dzieci, nie wolno pozostawić bez opieki, dlatego przy ich odprowadzaniu i odbieraniu, samochody parkujemy na minimum 15 minut. Utrudni to komunikację w okolicy skrzyżowania zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych. Jeżeli zdecydowalibyśmy się odprowadzać dzieci pieszo, organizacja świateł na skrzyżowaniu zmusiłaby nas do długiego czekania na 3 kolejnych przejściach dla pieszych. Prosimy o pozostawienie miejsca nauki dzieci w głównym budynku Zespołu Szkół Publicznych w Łazach przy ul. ks. Kanonika H. Słojewskiego 1 – zakończyli swoje pismo skierowane do Pani wójt mieszkańcy. Wśród rodziców pojawiła się nawet propozycja, aby w nowej filii Zespołu Szkół w Łazach uczyły się tylko najstarsze dzieci, czyli klasy „VII i VIII”. Dzieci w tym wieku mogą już same chodzić do szkoły, lub podjechać rowerem. Najmłodsi potrzebują pomocy swoich rodziców. Dokładnie na tą kwestię w swoim piśmie skierowany do Wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik zwrócili rodzice.

UCHWAŁA CZEKA NA OPINIĘ MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY
Niniejszą uchwałę przekazuje się jeszcze dzisiaj (9 marca 2017 roku) do zaopiniowania przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, którego opinia jest wiążąca, oraz do związków zawodowych. Powyższe organy opinią uchwałę w ciągu 21 dni od przekazania. Projekt tej uchwały znajdzie się w projekcie kolejnej sesji. Rada Gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty, w terminie do 31 marca 2017 roku podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowej ustroju szkolnego – dodała na zakończenie swojej prezentacji sekretarz Gminy Lesznowola Mariola Uczkiewicz-Kampczyk .

Autor: Kamil Myszyński

Budowa Filii Zespołu Szkół w Łazach 2

Komentuj