Wszystkie wydarzenie związane z Gminą Lesznowola w Powiecie Piaseczyńskim
poniedziałek Grudzień 18th 2017
Subiektywne podsumowanie wydarzeń Kamila M.

Treści własne

Archiwa

Gmina Lesznowola: Wyrok za dwa tygodnie

W dniu 1 marca br. w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się już kolejna rozprawa między Skarbem Państwa, który reprezentował Starosta Piaseczyński, Gminą Lesznowola, a spadkobiercami przedwojennych właścicieli części terenów dawnego KPGO Mysiadło.

Na tej rozprawie miał być ogłoszony wyrok w sprawie stwierdzenia nieważności umowy przeniesienia własności nieruchomości położonej we wsi Mysiadło zawartej w dniu 16 sierpnia 1939 roku między braćmi E. Jest to kolejna sprawa, która dotyczy tego – Czy w sposób prawidłowy przeprowadzono proces komunalizacji części terenów KPGO Mysiadło w 1949 roku? W 2011 roku te tereny zostały przekazane na własność Gminie Lesznowola.

Strona powodowa jak i przedstawiciele spadkobierców podtrzymali swoje stanowiska w sprawie. Poproszono także o potraktowanie wcześniejszych wypowiedzi i wywodów jako mów końcowych stron postępowania. Mimo tego Sąd kolejny raz postanowił odroczyć wydanie wyroku w tej sprawie do 15 marca, do godz. 14:15. Sędzia prowadzący sprawę o sygn. akt XXIV C 923/15 tak argumentował swoją decyzję – Sprawa jest naprawdę złożona, a Sąd działa w taki specyficznych sposób, że nikt nie pyta czy sędzia ma czas. Przychodzicie Państwo na Biuro Podawcze składacie pozew i on jest do rozpoznania. Żaden adwokat nie weźmie nowej sprawy, jeśli ma pracy po uszy. Sąd tak nie może zrobić. W związku z tym Państwa przepraszam, ale potrzebuje jeszcze czasu, aby tą sprawę przejrzeć do tego stopnia, żeby wyrok był na sensownym poziomie – zakończył sędzia.

Wyrok powinien zostać ogłoszony w dniu 15 marca o godz. 14:15 w sali 206 Sądu Okręgowego w Warszawie. Wtedy powinniśmy dowiedzieć się – Czy komunalizacja części terenów KPGO Mysiadło przebiegła zgodnie z prawem, czy też nie? Wcześniejsze wyroki sądów administracyjnych były niekorzystne dla Gminy Lesznowola. Stwierdzały, że komunalizacja części terenów dawnego KPGO Mysiadło przeprowadzona przez rząd PRL w 1949 roku. Odbywała się niezgodnie z obowiązującym prawem. Gdyż nie została przeprowadzona w ramach reformy rolnej z 1944 roku. Tylko pięć lat później na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, który unieważnił decyzję Urzędu Ziemskiego w Warszawie z 1947 roku, która stwierdzał, że nieruchomość ziemska „Osada Mysiadło nr.2″ i „Osada Mysiadło nr. 3″ nie podlegają reformie rolnej z dnia 6 września 1944 roku…

Autor: Kamil Myszyński

Dekret Rolny

Komentuj