Wszystkie wydarzenie związane z Gminą Lesznowola w Powiecie Piaseczyńskim
poniedziałek Grudzień 18th 2017
Subiektywne podsumowanie wydarzeń Kamila M.

Treści własne

Archiwa

Gmina Lesznowola: Puste kieszenie nigdy nie powstrzymały nikogo przed podjęciem działania.

Jak co roku rozpoczęła się wysyłka nakazów podatkowych dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola. Niestety jest to kolejny rok, kiedy możemy zaobserwować kolejną podwyżkę podatków dla mieszkańców. Tylko razem podwyższono podatek od gruntów o 0,04 zł względem roku 2016…

Pani Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik na XXIII sesji Rady Gminy Lesznowola tak prezentowała uchwały dotyczące określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Przed Państwem procedowanie projektu uchwał podatkowych na rok 2017. Jak Państwo doskonale wiedzą, gdyż te kwestie były omawiane w sposób szczegółowych na wszystkich komisjach merytorycznych Rady Gminy. Proponuje niewielki wzrost podatków dotyczących przede wszystkim prowadzenia działalności gospodarczej na gruntach i w budynkach. Również proponuje się w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów obniżkę niektórych stawek podatkowych. Natomiast propozycja wzrostu podatków jest niewielka. Jeżeli porównamy obecną stawkę w roku 2016 z proponowaną przez Ministra Finansów maksymalną to poruszamy się na poziomie połowy. Przejdę od razu do konkretów, czyli podatek od nieruchomości od gruntów proponuje wzrost o 0,04 gr, również proponuję wzrost o 0,04 gr podatku od nieruchomości od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego. Analogicznie jeśli chodzi o podatek od budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza wzrost proponowany przez zemnie – 0,80 gr. W budynkach pozostałych również 0,80 gr. Uzasadnieniem tej propozycji jest przede wszystkim fakt, który wiąże się ze wzrostem kosztów inwestycyjnych. Ponadto jak Państwo doskonale wiedzą co roku realizujemy ogromny katalog nowych zadań inwestycyjnych, które w roku następnym wymagają utrzymania. Ponadto pragnę podkreślić, że od 1 września 2017 roku mamy obowiązek przyjęcia pod dach samorządowy dzieci 3-letnich. Jest to wrzesień 2017 i mamy również niepewną sytuację jeśli chodzi o to co będzie działo się z VAT-em. Jaka będzie ostateczna decyzja rządu: Czy VAT będzie podatkiem odliczanym przez samorządy, czy też nie? Stąd też niewielka propozycja wzrostu. Jeśli chodzi o skutek finansowy, który liczyliśmy to jest to około 1,5 mln zł – dodała Pani wójt. Wszystkie merytoryczne komisje pozytywnie oceniły projekt określenia nowych stawek podatkowych od nieruchomości na rok 2017.

Kluczowa w tej sprawie jest ta wypowiedź Pani wójt – podatek od nieruchomości od gruntów proponuje wzrost o 0,04 zł…Niby niewiele, bo tylko 0,04 zł od 1m2. Dla wielu mieszkańców jest to kwota wręcz niezauważalna, ale kiedy mamy grunt o wielkości co najmniej 1000 m2, to nawet 0,04 zł robi różnicę. W moim przypadku wzrost o 0,04 zł spowodował podwyżkę podatku od nieruchomości na rok 2017 o 44,00 zł względem roku 2016…To jest już suma zauważalna! Warto przypomnieć, że w roku 2016 mieliśmy największą podwyżkę podatków w tej kadencji samorządu w Lesznowoli. Wówczas wzrosła stawka od budynków mieszkalnych z 0,67 zł na 0,75 zł, a stawka od gruntów z 0,35 zł na 0,40 zł, względem roku 2015. W moim przypadku, kiedy porównuję razem podatek od nieruchomości w kolejnych latach (2015-2017). To tak prezentują się moje wydatki:

Rok 2015:
- Budynki mieszkalne stawka 0,67 zł
- Grunty pozostałe stawka 0,35 zł
- Razem podatek od nieruchomości wyniósł – 525,00 zł

Rok 2016:
- Budynki mieszkalne stawka 0,75 zł
- Grunty pozostałe stawka 0,40 zł
- Razem podatek od nieruchomości wyniósł – 597,00 zł

Rok 2017:
- Budynki mieszkalne stawka 0,75 zł
- Grunty pozostałe stawka 0,44 zł
- Razem podatek od nieruchomości wyniósł – 641,00 zł

Tylko w tej kadencji samorządu podatki dla mojej nieruchomości wzrosły o 116,00 zł, to daje wzrost podatków o około 18%. To wcale nie jest mało w skali tylko dwóch lat budżetowych…W tym czasie nasz samorząd nie szukał cięć w ramach funkcjonowania gminy, tylko szukał środków finansowych u własnych mieszkańców, a także przedsiębiorców. Jest to zawsze najprostsza droga, która prowadzi na skróty. Zawsze trudniej jest reformować gminę poprzez wprowadzanie odpowiednich cięć finansowych. Zawsze powtarzam – Najpierw proszę zacząć szukać pieniędzy u siebie poprzez cięcia wydatków, a dopiero później szukać pieniędzy u mieszkańców i proponować im wzrost podatków! Amerykański pastor i autor książki „Moc pozytywnego myślenia” Dr. Norman Vincent Peale zauważył – Puste kieszenie nigdy nie powstrzymały nikogo przed podjęciem działania.

Autor: Kamil Myszyński

Zachód słońca nad Lesznowolą

Komentuj