Wszystkie wydarzenie związane z Gminą Lesznowola w Powiecie Piaseczyńskim
wtorek Styczeń 23rd 2018
Subiektywne podsumowanie wydarzeń Kamila M.

Treści własne

Archiwa

UG Lesznowola: Zabezpieczono wierzytelności…

XXII sesja Rady Gminy Lesznowola była wyjątkowo gorąca i zaskakująca od samego początku do samego końca. Pierwsze zaskoczenie było już tuż przed sesją…Otóż w biuletynie informacyjnym gminy Lesznowola nie zostały opublikowane projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Lesznowola. Oczywiście zaraz wytłumaczono, że radni otrzymali materiały na sesję, ale przecież są jeszcze Sołtysi, którzy monitorują sytuacje swoich sołectw, a także mieszkańcy…No cóż materiałów nie było i nadal ich nie ma…Kolejnym zaskoczeniem był brak na sesji Pani wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik. W zastępstwie wójt wystąpiły Panie – Karolina Pichnej i Iwona Pajewska-Iszczyńska.

Na samym początku sesji wicewójt Pajewska-Iszczyńska zaproponowała zmiany w porządku obrad. Do porządku obrad zostały dołączone trzy uchwały (ustanowienie hipoteki w Mysiadle, wyrażenie zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w obrębie Stefanowo, uchwała dotycząca mpzp dla obrębu Magdalenka). Jednak kluczowe okazały się uchwały dotyczące – ustanowienia hipoteki na czterech nieruchomościach należących do gminy Lesznowola w Mysiadle. Sprawa tych uchwał została przedyskutowana przez radnych na Nadzwyczajnej Komisji Polityki Gospodarczej i Polityki Przestrzennej. Po nadzwyczajnej komisji przystąpiono do procedowania rzeczonych uchwał – Pierwsze uchwały dotyczą wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki gminnej na rzecz spółki SETE, na rzecz spółki SENA i na rzecz spółki Black, Red, White. Podjęcie tych czterech uchwał w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki jest uzasadnione przede wszystkim postępowaniem sądowym, który obecnie toczy się przed sądem. Tam też gmina uczestniczy i pokazujemy w ten sposób, że jesteśmy właścicielem nieruchomości i możemy skutecznie wobec wszystkich innych osób dysponować tą własnością – uzasadniła wicewójt Pajewska-Iszczyńska. Wszystkie cztery projekty uchwały dotyczące wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach gminnych w Mysiadle zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisje Polityki Gospodarczej i Polityki Przestrzennej. Mimo, że prezentacja rzeczonych uchwał odbyła się tuż przed głosowaniem na Nadzwyczajnej Komisji…Wszystkie uchwały uzyskały 15 głosów za. Co ciekawe przed procedowaniem tych uchwał stan liczbowy radnych zmniejszył się…W pierwszej części sesji było obecnych 18 radnych, a kwestie związane z ustanowieniem hipoteki głosowało już tylko 15 radnych…to było kolejne zaskoczenie XXII sesji Rady Gminy Lesznowola…

Warto przypomnieć, że obecnie toczą się dwa procesy sądowe z udziałem gminy Lesznowola. Obydwa przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Pierwsza sprawa dotyczy legalności umowy sprzedaży gruntów KPGO Mysiadło między braćmi Eisele. Druga sprawa dotyczy raportu o stanie finansów publicznych Stowarzyszenia Pełnoprawni Obywatele KWIRYTA. Podjęte uchwały na XXII sesji Rady Gminy Lesznowola mocno zaskakują, bo znamy sytuację prawną gruntów KPGO Mysiadło. W tej sprawie wyrok wydał już Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, który podtrzymał decyzję Ministra Rolnictwa o nieważności orzeczenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 stycznia 1949 r. Według orzecznictwa NSA grunty KPGO Mysiadło nigdy nie przeszły na rzecz Skarbu Państwa, a zatem nie podlegała komunalizacji. Do tego dochodzi decyzja nr. 206 Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halickiego z dnia 28 maja 2015 r. stwierdzająca nieważność decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 66501 z dnia 22 kwietnia 2011 r. w części dotyczącej nabycia przez Gminę Lesznowola nieodpłatnie własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej we wsi Mysiadło w obrębie ewidencyjnym KPGO Mysiadło.

Sytuacja dotycząca gruntów KPGO Mysiadło staje się coraz bardziej skomplikowana, o czym dobitnie przekonują nas kolejne wydarzenia. XXII sesja Rady Gminy Lesznowola odsłoniła naprawdę poważne problemy naszej gminy, to problemy natury finansowej. Ustanowienie hipoteki na nieruchomości jest jednym z wielu sposobów na zabezpieczenie zapłaty. Przez wielu hipoteka uznawana jest za najbardziej skuteczną formę zabezpieczenia wierzytelności.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Z wyrazami szacunku

Kamil Myszyński

 

Komentuj