Wszystkie wydarzenie związane z Gminą Lesznowola w Powiecie Piaseczyńskim
piątek Październik 21st 2016
Subiektywne podsumowanie wydarzeń Kamila M.

Treści własne

Archiwa

UG Lesznowola: Niemy głos…

Na XXIII sesji Rady Gminy Lesznowola przyjęto stanowisko w przedmiocie skargi na Radę Gminy Lesznowola.

Głos w tej sprawie zabrała Wójt Gminy Lesznowola Pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik – Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Pełnoprawni Obywatele KWIRYTA złożyło skargę do wojewody mazowieckiego na Radę Gminy Lesznowola. Wojewoda mazowiecki zwrócił się do Rady Gminy Lesznowola o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Stanowisko zostało przygotowane, projekt stanowiska wszyscy Państwo otrzymali, był procedowany przez wszystkie merytoryczne komisje Rady Gminy. Bardzo dziękuję – zakończyła swoją wypowiedź Wójt Gminy Lesznowola. Wszystkie merytoryczne komisje pozytywnie zaopiniowały projekt stanowiska Rady Gminy do wojewody mazowieckiego. Osoby postronne będące na sesji, które nie znały stanowiska Rady Gminy Lesznowola nie miały żadnych szans, aby z nim się zapoznać!. Jedynie przewodniczący Komisji Polityki Społecznej radny Jerzy Wiśniewski przedstawiając stanowisko zauważył: „Komisja Polityki Społecznej również ocenia projekt pozytywnie w sprawie niezasadności skargi Stowarzyszenia Pełnoprawni Obywatele Kwiryta”.

Po przedstawieniu stanowisk Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lesznowola Pan Marian Ryszard Dusza, który prowadził obrady XXIII sesji zwrócił się do radnych – Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tej kwestii zabrać głos? Padła odpowiedź – Nie widzę. Czy ktoś z Państwa Sołtysów? Pada odpowiedź – Też nie widzę. Jedyną osobą zainteresowaną udzieleniem odpowiedzi w tej sprawie był Jacek Barcikowski – przewodniczący Stowarzyszenia Pełnoprawni Obywatele KWIRYTA. Niestety Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lesznowola od razu zauważył – Bardzo przykro mi, ale nie mogę Panu udzielić głosu. Pan Barcikowski zapytał się – A to dlaczego? Ja chciałem wyjaśnić tylko okoliczności złożenia tej skargi i co w tej skardze było. Bo nie zostało to przedstawione, czego dotyczyła ta skarga – kontynuował Pan Barcikowski. To tę kwestie będziemy mogli sobie wyjaśnić w sprawach różnych – podkreślił Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lesznowola. Ale ja rozumiem, że Państwo Radni chyba powinni znać okoliczności złożenia tej skargi – dodał Pan Barcikowski. Głos z sali podkreśla – A to w sprawach różnych będzie. W sprawach różnych będzie…Ale po sprawach różnych będzie głosowanie, rozumiem tak?..Czy Państwo chcecie się zapoznać z okolicznościami złożenia tej skargi po głosowaniu? Tak z ciekawości, tylko tak? – zadał pytanie przewodniczący Stowarzyszenia Pełnoprawni Obywatele KWIRYTA. Państwo radni znają treść skargi do wojewody na Radę Gminy Lesznowola – dodał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lesznowola. Po tym stwierdzeniu przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia stanowiska oddalającego skargę na Radę Gminy Lesznowola. Od głosu jedynie wstrzymała się radna Katarzyna Przemyska.

Co ciekawe nie był to koniec dyskusji w temacie skargi skierowanej na Radę Gminy Lesznowola do wojewody mazowieckiego. W sprawach różnych przewodniczący Stowarzyszenia Pełnoprawni Obywatele KWIRYTA Pan Jacek Barcikowski chciał kontynuować przerwany wątek dotyczący stanowiska – W sprawie tej o której chciałem mówić wcześniej. Była mowa, że będę mógł o tym powiedzieć w sprawach różnych. Więc chciałem powiedzieć. Okoliczności złożenia skargi do wojewody mazowieckiego na bezczynność Rady Gminy Lesznowola, a ściślej Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola. Czy mogę, czy nie? bo nie muszę…- dopytywał Pan Barcikowski. W tej kwestii już… – wypowiedział Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lesznowola. W tej chwili odniosłem się do tych spraw jako osoba obecna na wielu sesjach Radach Gminy – ale każdy mieszkaniec ma prawo się odnieść do kwestii, które uważa za stosowne – dodałem. Ale Pan Przewodniczący i Szanowne Gremium może chcieć wysłuchać, albo nie! Ja nie to sobie pójdę. Jak chcecie Państwo wysłuchać no to powiem, co mam do powiedzenia – dodał Pan Barcikowski. Pan Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lesznowola powiedział, że będzie posiłkował się opinią Pani mecenas Teresy Piekarczyk – Ja chciałam proszę Państwa przypomnieć, że to jest skarga, którą Stowarzyszenie KWIRYTA złożyło do wojewody mazowieckiego i wojewoda mazowiecki zwrócił się o zajęcie stanowiska przez radę na podstawie art. 88 ustawy o samorządzie gminnym. Te wyjaśnienia zostały złożone, przedstawione właśnie takie stanowisko przez radę. Natomiast to o czym Pan chciałbym mówić o okolicznościach związanych z tym: Dlaczego została złożona taka skarga? To jest poza jak gdyby w tym momencie tym stanowiskiem. Dlatego, że tutaj Państwo nie składaliście jako stowarzyszenie skargi do rady na panią Przewodniczącą, tylko ta skarga została skierowana do wojewody mazowieckiego i w związku z tym dalsze wyjaśnienia można Państwo również składać do wojewody mazowieckiego, a nie tutaj. To nie jest miejsce po prostu do przedstawiania tego stanowiska – zauważyła mecenas Teresa Piekarczyk. Pan Wiceprzewodniczący zapytał się Pana Barcikowskiego – Czy chce Pan zabrać głos w innych sprawach? W innych dziękuję – podkreślił przewodniczący Stowarzyszenia Pełnoprawni Obywatele KWIRYTA. To oświadczenie zakończyło XXIII sesję Rady Gminy Lesznowola.

Osobiście uważam, że Pan Barcikowski powinien mieć możliwość przedstawienia skargi Radzie Gminy Lesznowola przed głosowaniem rzeczonego stanowiska przez to gremium. Mieszkańcy, którzy byli obecni na XXIII sesji, nie mieli wcześniej możliwości rzeczowego zapoznania się z opiniowanym stanowiskiem, które było przedmiotem głosowania przez radnych…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński

Piaseczno: Finał gali Nasi Najlepsi

Za nami wspaniała gala – Nasi Najlepsi. Gratulację dla wszystkich nominowanych, bo warto pamiętać, że wszyscy wygrali. Nominowani są wyjątkowymi osobami i podejmują wiele wyzwań dla swoich społeczności lokalnych, aby nasz powiat piaseczyński był bardziej przyjaznym miejscem dla mieszkańców. Najwięcej głosów w kategorii Nasz Najlepszy Lider otrzymali Maciejkowi Pomagacze – Maciejka na Wojennej Ścieżce. W Kategorii Nasz Najlepszy Radny – Tomasz Filipowicz. Gratulację dla wszystkich i dalszych sukcesów w działaniu! Podziękowanie za wsparcie wydarzenia dla naszych przyjaciół: ITV Piaseczno, Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS w Wilczej Górze, Restauracja Puławska 4​ w Piasecznie, Zarządowi Stowarzyszenia Krajowe Porozumienie Mieszkańców​.

Nasi Najlepsi 2016

UG Lesznowola: 11 dni po sesji i nadal brak projektów uchwał…

Mamy 11 października, a XXII sesja Rady Gminy Lesznowola odbyła się w dniu 30 września 2016 r…Mimo tego nadal w biuletynie informacji publicznej Gminy Lesznowola nie ma udostępnionych projektów uchwał z XXII sesji Rady Gminy…W tym kluczowych dotyczących ustanowienia hipotek na gruntach w Mysiadle…Władze Lesznowoli znowu nie zdały egzaminu z dostępności dokumentów dla swoich mieszkańców!

onlinelogomaker-101116-2236-4530

Powiat Piaseczyński: 15 października startuje Wigilia Pełna Prezentów

W dniu 15 października br. startuje już czwarta Wigilia Pełna Prezentów. W zeszłym roku dzięki waszej ofiarności zebraliśmy – 2 415,11 zł. Dzięki tym środkom udało się nam zakupić potrzebną pomoc dla ośmiu rodzin. W kolejnej już edycji liczymy na kolejne rekordy finansowe. Dzięki, którym pomożemy wielu rodzinom. Jak możecie nas wesprzeć: 1. na terenie gminy Lesznowola i Piaseczno będą ustawione puszki kwestarskie z logiem akcji Wigilia Pełna Prezentów. Nie będzie żadnego zaskoczenia jesteśmy u stałych naszych partnerów. 2. W dniu 6 listopada odbędzie się Charytatywny Turniej Siatkówki – Wigilia Pełna Prezentów w Piasecznie. Już dzisiaj zachęcam was do zgłaszania się do turnieju pod telefonem: 572-262-973 lub e-mailem. redakcja@skpm.pl , k.myszynski@tlen.pl . Liczę na was kochani także w tej edycji Wigilii Pełnej Prezentów.

Plakat promujący Charytatywny Turniej Siatkówki 2016

UG Lesznowola: Zabezpieczono wierzytelności…

XXII sesja Rady Gminy Lesznowola była wyjątkowo gorąca i zaskakująca od samego początku do samego końca. Pierwsze zaskoczenie było już tuż przed sesją…Otóż w biuletynie informacyjnym gminy Lesznowola nie zostały opublikowane projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Lesznowola. Oczywiście zaraz wytłumaczono, że radni otrzymali materiały na sesję, ale przecież są jeszcze Sołtysi, którzy monitorują sytuacje swoich sołectw, a także mieszkańcy…No cóż materiałów nie było i nadal ich nie ma…Kolejnym zaskoczeniem był brak na sesji Pani wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik. W zastępstwie wójt wystąpiły Panie – Karolina Pichnej i Iwona Pajewska-Iszczyńska.

Na samym początku sesji wicewójt Pajewska-Iszczyńska zaproponowała zmiany w porządku obrad. Do porządku obrad zostały dołączone trzy uchwały (ustanowienie hipoteki w Mysiadle, wyrażenie zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w obrębie Stefanowo, uchwała dotycząca mpzp dla obrębu Magdalenka). Jednak kluczowe okazały się uchwały dotyczące – ustanowienia hipoteki na czterech nieruchomościach należących do gminy Lesznowola w Mysiadle. Sprawa tych uchwał została przedyskutowana przez radnych na Nadzwyczajnej Komisji Polityki Gospodarczej i Polityki Przestrzennej. Po nadzwyczajnej komisji przystąpiono do procedowania rzeczonych uchwał – Pierwsze uchwały dotyczą wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki gminnej na rzecz spółki SETE, na rzecz spółki SENA i na rzecz spółki Black, Red, White. Podjęcie tych czterech uchwał w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki jest uzasadnione przede wszystkim postępowaniem sądowym, który obecnie toczy się przed sądem. Tam też gmina uczestniczy i pokazujemy w ten sposób, że jesteśmy właścicielem nieruchomości i możemy skutecznie wobec wszystkich innych osób dysponować tą własnością – uzasadniła wicewójt Pajewska-Iszczyńska. Wszystkie cztery projekty uchwały dotyczące wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach gminnych w Mysiadle zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisje Polityki Gospodarczej i Polityki Przestrzennej. Mimo, że prezentacja rzeczonych uchwał odbyła się tuż przed głosowaniem na Nadzwyczajnej Komisji…Wszystkie uchwały uzyskały 15 głosów za. Co ciekawe przed procedowaniem tych uchwał stan liczbowy radnych zmniejszył się…W pierwszej części sesji było obecnych 18 radnych, a kwestie związane z ustanowieniem hipoteki głosowało już tylko 15 radnych…to było kolejne zaskoczenie XXII sesji Rady Gminy Lesznowola…

Warto przypomnieć, że obecnie toczą się dwa procesy sądowe z udziałem gminy Lesznowola. Obydwa przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Pierwsza sprawa dotyczy legalności umowy sprzedaży gruntów KPGO Mysiadło między braćmi Eisele. Druga sprawa dotyczy raportu o stanie finansów publicznych Stowarzyszenia Pełnoprawni Obywatele KWIRYTA. Podjęte uchwały na XXII sesji Rady Gminy Lesznowola mocno zaskakują, bo znamy sytuację prawną gruntów KPGO Mysiadło. W tej sprawie wyrok wydał już Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, który podtrzymał decyzję Ministra Rolnictwa o nieważności orzeczenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 stycznia 1949 r. Według orzecznictwa NSA grunty KPGO Mysiadło nigdy nie przeszły na rzecz Skarbu Państwa, a zatem nie podlegała komunalizacji. Do tego dochodzi decyzja nr. 206 Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halickiego z dnia 28 maja 2015 r. stwierdzająca nieważność decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 66501 z dnia 22 kwietnia 2011 r. w części dotyczącej nabycia przez Gminę Lesznowola nieodpłatnie własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej we wsi Mysiadło w obrębie ewidencyjnym KPGO Mysiadło.

Sytuacja dotycząca gruntów KPGO Mysiadło staje się coraz bardziej skomplikowana, o czym dobitnie przekonują nas kolejne wydarzenia. XXII sesja Rady Gminy Lesznowola odsłoniła naprawdę poważne problemy naszej gminy, to problemy natury finansowej. Ustanowienie hipoteki na nieruchomości jest jednym z wielu sposobów na zabezpieczenie zapłaty. Przez wielu hipoteka uznawana jest za najbardziej skuteczną formę zabezpieczenia wierzytelności.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Z wyrazami szacunku

Kamil Myszyński

 

Gmina Lesznowola: Komunalna pustka…

W trakcie swojej kilku letniej działalności społecznej i wolontariackiej odkryłem jak bardzo duże jest zapotrzebowanie na mieszkania komunalne w gminie Lesznowola. Niestety nasza gmina wpisuje się w trend ogólnopolski dotyczący braku oddawania do użytku nowych lokali komunalnych.

W ciągu kilku lat mojej pracy spotkałem się z rodzinami, które potrzebowały takiego lokalu, a co najważniejsze spełniały kryteria przydzielenia lokalu komunalnego. Historie tych rodzin były różne, ale koncentrowały się wokół przemocy domowej. Te kobiety po prostu uciekły od swoich mężów czy też rodzin, aby wreszcie mieć długo wyczekiwany spokój. Jednak ten spokój ma swoją wysoką cenę – to brak mieszkania, a jedyne możliwości jakie są to wynajem mieszkania na wolnym rynku. Ceny na lesznowolskim rynku nieruchomości są różne – zaczynają się od 500 zł i kończą nawet na 1500 zł. Co ciekawe łatwiej jest wynająć mieszkanie osobom samotnym, niż matką z dziećmi. Kiedy dzwoniłem w sprawie wynajmu dla rodziny, to usłyszałem, że matka z dzieckiem to problem, bo inni wynajmujący wolą ciszę i spokój…Poza tym ilość lokali dostępnych na wynajem na lesznowolskim rynku nieruchomości jest znikoma. Stąd jedynym ratunkiem dla mieszkańców z niskimi dochodami jest oddanie do użytku nowych mieszkań komunalnych. Gmina Lesznowola nawet planowała budowę takich lokali, ale były one powiązane z rewitalizacją dworku w Lesznowoli. Niestety przedsięwzięcie dotyczące budowy nowych mieszkań komunalnych nie jest już nawet zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej…Także znowu stoimy w miejscu z zasobami mieszkaniowymi.

Jak duża jest skala problemu pokazują dane jakie udostępniła mi gmina Lesznowola. O mieszkanie komunalne w gminie Lesznowola ubiegają się, aż 153 osoby. Według zapewnień gminy nie wszystkie te osoby spełniają wymagania regulaminu wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lesznowola. Zasady najmu lokali definiuje załącznik do uchwały Nr. 134/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015 r.:

§ 1. Pierwszeństwo najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy przysługuje stałym mieszkańcom gminy, którzy:

1. utracili mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru;

2. zamieszkują w budynkach lub lokalach przeznaczonych do rozbiórki, remontu, przebudowy, modernizacji lub zajmują lokale nie spełniające wymogów pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt;

3. są uprawnieni do lokalu socjalnego lub zamiennego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego.

§ 2. 1. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy mogą być również wynajmowane stałym mieszkańcom gminy:

- pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych, tj. zajmujących lokale, w których na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 ogólnej powierzchni użytkowej lokalu, oraz – u których średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających rozpatrzenie wniosku nie przekracza 150% najniższego wynagrodzenia brutto pracowników, określonego w zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w gospodarstwie jednoosobowym oraz w gospodarstwie osób samotnie wychowujących dzieci i 100% w gospodarstwie wieloosobowym.

§ 3. Za stałych mieszkańców gminy, o których mowa w § 1 i § 2 uważa się osoby, posiadające zameldowanie na pobyt stały oraz osoby nie posiadające zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Lesznowola, jednakże zamieszkujące na terenie gminy Lesznowola z zamiarem stałego pobytu od co najmniej 10 lat.

2. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach, gmina może podnajmować lokale od innych właścicieli osobom, których gospodarstwa domowe osiągają niski dochód i jednocześnie znajdują się w trudnych warunkach mieszkaniowych, określonych w ust. 1.

3. Do dochodu, o którym mowa w ust.1 i 2 zalicza się dochód, przeliczony na członka rodziny według przepisów o dodatkach mieszkaniowych.

Najwcześniejsze podanie ze staraniem się o przyznanie lokalu komunalnego zostało złożone w 2001 roku. Okres oczekiwania na przydział lokalu jest odmienny w każdej z gmin w Polsce, jednakże zazwyczaj wynosi kilka lub w skrajnych przypadkach – kilkanaście lat.

Skala problemu jest duża i oby zostały podjęte odpowiednie kroki w celu zapewnienia nowych mieszkań komunalnych w gminie Lesznowola. W końcu intencją przyznawania mieszkań komunalnych jest chęć pomocy najuboższej części społeczeństwa w uzyskaniu mieszkania. Warto o tym pamiętać, że w naszej gminie są osoby, których nie stać na kupno własnego m.

Zdjęcie0207

Z wyrazami szacunku

Kamil Myszyński

Warszawa: Żeby mieć sukces, trzeba sukcesem się podzielić

W ostatnich latach możemy zauważyć, że polscy przedsiębiorcy szukają nowych rynków zbytu dla swoich produktów. Impulsem do poszukiwania nowych kontrahentów, było wprowadzenie embarga na polskie produkty przez Federację Rosyjską w 2014 roku. Dość nieoczekiwanie tego partnera Polska znalazła w Chinach. Bardzo dobrze to obrazuje wymiana handlowa między tymi dwoma krajami. Tylko w 2014 roku wartość wymiany handlowej między Polską, a Chinami wzrosła o 16% i przekroczyła 17 miliardów dolarów! Wszystko za sprawą importu z Chin do Polski. W 2014 roku sprowadzono do Polski produkty za ponad 14 miliardów dolarów. Teraz przyszedł czas, aby to polskie produkty zagościły w Chinach. W polepszeniu kontaktów ma pomóc powołana do życia w 2016 roku Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja.

W tym roku podjęto wiele działań dotyczących promocji Polski i polskich produktów w Chinach. Bardzo ważna i bezcenna była tegoroczna wizyta Prezydenta RP Andrzej Dudy w Chinach i rewizyta Prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping w Warszawie. Podczas wizyty Prezydenta Xi Jinpinga podpisano 40 umów handlowych, a Chiny otworzyły się na polskie produkty. Dziś Chiny powracają do Europy Środkowej jako globalne mocarstwo promujący swój autorski projekt – „Jeden pas, Jedna Droga” nazywany w Polsce „Jedwabnym Szlakiem 2.0.”. To międzynarodowy projekt logistyczny, mający połączyć Chiny z Europą nową siecią połączeń. Pierwsze kroki poczyniono już w 2015 roku. Wtedy uruchomiono połączenie kolejowe Łódź-Chengdu-Xiamen, a z kolej w kwietniu 2016 roku ruszyła linia Chengdu-Kutno. PKP Cargo zaczęło obsługiwać już 18 pociągów tygodniowo pomiędzy Chinami, a Polską i jadącymi także dalej do Europy Zachodniej.

Polska już od 11 lat pozostaje największym partnerem handlowym Chin w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Niestety nadal tylko 300 przedsiębiorców eksportuje swoje produkty na rynek chiński. Dlatego tak bardzo potrzebna jest pomoc przy reklamowaniu polskich wyrobów, które mogą być eksportowe do Chin. Tutaj z pomocą ma przyjść Izba Przemysłowo Handlowa Polska-Azja. W dniu 15 września 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Polska – Chiny 2016. Nowe możliwości eksportowe”. Podczas konferencji przedstawiono szerokie spectrum współpracy i możliwości jakie mogą mieć polskie firmy zainteresowane eksportem do Chin. Warto zauważyć, że na terenie Chin działa 77 milionów firm. Jest to naprawdę ogromny potencjał dla polskich przedsiębiorców. Zwłaszcza, że polskie produkty są bardzo cenione u naszych zagranicznych partnerów. Głównie ze względu na wysoką ich jakość. Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej Xu Jian zwrócił uwagę prelegentów na możliwości jakie dają targi, które organizowane są w Chinach. Podczas nich można reklamować produkty pochodzące od zagranicznych partnerów. To jest szansa dla polskich producentów, którzy chcieliby pojawić się na rynku chińskim.

Z kolei na bardzo dobre relacje polsko-chińskie zwróciła uwagę Wójt Gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka-Wąsik, która opowiedziała o dobrosąsiedzkich stosunkach w gminie Lesznowola. Wszystko zaczęło się od powstania w 1992 roku w Wólce Kosowskiej Centrum Handlowego GD Poland. Firma GD Poland jest absolutnie priorytetowym partnerem gminy Lesznowola – zauważyła Pani wójt. Nie tylko płaci podatki, ale także włącza się w wiele ważnych przedsięwzięć, tworzy miejsca pracy – kontynuowała wójt. Sama firma GD Poland chce wyjść z nowym ciekawym projektem dotyczącym promocji polskich oferentów na rynku chińskim. Operujemy w Polsce od ponad 20 lat więc śmiało możemy powiedzieć, że znamy rynek polski, znamy polskie produkty. Widzimy wielki potencjał i zapotrzebowanie na produkty zagraniczne w Chinach. Dlatego chcemy promować polskie produkty, które mają swoje atuty jak cena i jakość. Chcemy pomóc w tym ludziom i producentom – podkreślił Wicedyrektor Generalny GD Poland Felix Qi Wang. GD Poland chce stworzyć kącik eksportowy, dla polskich oferentów. Na tej platformie handlowcy mogą dokonać wymiany handlowej i eksportować produkty do Chin. Jest to największe zadanie na najbliższe lata dla firmy GD Poland – dodał Wicedyrektor Generalny GD Poland Felix Qi Wang.

Pierwsza konferencja Izby Przemysłowo Handlowej Polska-Azja w Warszawie pokazała jak priorytetowym rynkiem w przyszłości dla polskich producentów może być rynek chiński. Chiny to kraj wielkich możliwości dla wielu polskich firm. Dzięki lepszej współpracy i reaktywowaniu tzw. „Jedwabnego Szlaku” powstały ogromne możliwości dla wielu producentów, które daje choćby linia kolejowa Łódź-Chengdu-Xiamen. Możliwości, które będzie można zrealizować np. we współpracy z Izbą Przemysłowo Handlową Polska-Azja. Prezesem Izby jest Janusz Piechociński Wicepremier i Minister Gospodarki w latach (2012-2015), co na pewno nie jest bez znaczenia w międzynarodowych kontaktach gospodarczych.

PolAsia konferencja

 

Z wyrazami szacunku

Kamil Myszyński

Piaseczno: Każdy ma prawo do ochrony zdrowia

W Piasecznie doszło do długo wyczekiwanego spotkania z ministrem zdrowia i senatorem RP Konstantym Radziwiłłem. W ciągu dwóch godzin mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego mogli poznać dokonania rządu Premier RP Beaty Szydło jak i ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Nie brakowało trudnych pytań od mieszkańców, które głównie koncentrowały się wokół problematyki ochrony zdrowia.

Minister Radziwiłł na samym początku spotkania zauważył, że jeszcze kilka miesięcy temu w najśmielszych swoich przewidywaniach nie wyobrażał sobie, że będzie się spotykał z mieszkańcami powiatu piaseczyńskiego w roli senatora RP i ministra zdrowia. W wyborach parlamentarnych do Senatu RP osiągnął znakomity wynik wyborczy. Otrzymał od wyborców prawie 100 tys. głosów. Ten wynik i wygrana była bardzo ważna. Było to swoiste zobowiązanie dane mu od wyborców, zobowiązanie z którego teraz minister stara się wywiązać swoją codzienną pracą.

Po krótkim wstępie minister Radziwiłł rozpoczął prezentację dokonań rządów Premier RP Beaty Szydło. Jak sam zauważył minister – lista tych dokonań jest bardzo długa. Pierwszym zrealizowanym przez rząd projektem jest oczywiście Rodzina 500+. To jest coś zupełnie rewolucyjnego – zauważył minister. W tym roku na projekt rząd zamierza wydać 17 mld zł, a w przyszłym pełnym roku budżetowym ta kwota wzrośnie do 23 mld zł. Myślę, że jest to coś wielkiego, coś wspaniałego – kontynuował minister. Co ciekawe minister Radziwiłł bardzo dobrze zdaje sobie sprawę, co to oznacza mieć rodzinę wielodzietną. Sam posiada, aż ósemkę dzieci i jedenaścioro wnucząt! Wiem, co to oznacza mieć dzieci i wychowywać je – Nie tylko trzeba mieć, co włożyć do garnka, ale trzeba także od czasu do czasu pójść z dziećmi na lody czy do kina – zauważył minister. Rodziny wielodzietne, co roku borykały się z problemami dotyczącymi zakupu wyprawek szkolnych dla swoich dzieci. W tym roku nie będzie to już problemem, wszystko dzięki projektowi Rodzina 500+. W skali kraju złożono już 2,7 mln wniosków. Dla 2,5 mln osób wydano już decyzję o wypłacie środków. To naprawdę jest wielki program. Do polskich rodzin już trafiło 7 mld zł – dodał minister. Co ciekawe tylko 439 rodzin otrzymuje pomoc rzeczową. Tylko tyle rodzin wykorzystywało w sposób niewłaściwy przyznane im środki w ramach programu Rodzina 500+! Pomoc społeczna pilnuje sposobu wydatkowania środków przez rodziców. Pilnuje bardzo dobrze, bo jak widać problemy z wykorzystywaniem środków pieniężnych są naprawdę marginalne.

Drugim równie ważnym projektem, który lada dzień rząd premier RP Beaty Szydło zacznie realizować to darmowe leki dla seniorów. To nie był łatwy projekt, bo gdzieś te pieniądze trzeba było znaleźć – zauważył minister. W przyszłym roku rząd zamierza wydać na ten projekt – 564 mln zł i co roku ta kwota ma rosnąć o 15% więcej, aż osiągnie poziom – 1,2 mld zł. Na liście leków bezpłatnych będzie, aż 1129 pozycji. Nie są to oczywiście wszystkie leki, ale bardzo dużo – podkreślił minister. Leki będą dostępne dla wszystkich seniorów powyżej 75 roku życia. Oprócz darmowych leków, dla seniorów będą także dostępne leki w ryczałtowej cenie – 3,20 zł. Ma być to wielka ulga dla seniorów. To nie jest akcja symboliczna – podkreślił minister.

Kolejną zrealizowaną obietnicą rządu jest zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków i przedszkolnego dla 5-latków. Rząd przyznał rodzicom prawo, że jeśli dziecko jest bardziej dojrzałe to rodzic może wysłać je wcześniej do przedszkola, bądź szkoły. Minister Radziwiłł nie zapomniał także o przedstawieniu bardziej kontrowersyjnych działań rządu m.in. w sprawie uchodźców czy też ochronny polskiej ziemi. W sprawie uchodźców polski rząd ma bardziej krytyczne zdanie od swoich partnerów z Europy. Polska chce wspierać te kraje w których są potencjalni uciekinierzy np. Syrię czy Turcję. W sprawie nowych przepisów dotyczących obrotu ziemią, minister zauważył, że te przepisy będą dobrze służyć polskim rolnikom. Wprowadzenie nowej ustawy miało służyć zaniechaniu działań spekulacyjnych związanych z kupnem ziemi. Wszystko wskazuje na to, że nie doszło do żadnego załamania w tym zakresie – podkreślił minister.

Gorącym tematem w ostatnich tygodniach był nowy budżet na rok 2017. Budżet państwa na przyszły rok spełnia wszystkie wymagania zdroworozsądkowe, ale także nakładane przez naszą obecność w Unii Europejskiej. Deficyt nie przekracza kryterium stabilizacyjnej reguły wydatkowej, zaplanowany jest na poziomie – 2,9%. Jest to budżet bezpieczny, nie grozi nam żadne bankructwo. W budżecie roku 2017 jest zaplanowana rezerwa na obniżenie wieku emerytalnego. Jest wola, aby przywrócić możliwość odejścia na wcześniejszą emeryturę w latach, które były poprzednio – zauważył minister. Dla kobiet ten wieku wynosił – 60 lat, a dla mężczyzn był o pięć lat wyższy. Nie wszyscy będą musieli jednak przechodzić na wcześniejszą emeryturę. Rząd chce stworzyć taką możliwość, a decyzje podejmą już sami Polacy. Rząd zaplanował w budżecie roku 2017 większe wpływy z tytułu uszczelnienia poborów podatków PIT i CIT. Z tego tytułu do budżetu państwa ma wpłynąć dodatkowe 10 mld zł. Jest to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich uczciwych ludzi. Ponad 1,5 mld zł rząd zamierza uzyskać z podatku od sklepów wielkopowierzchniowych. Zdaniem ministra Radziwiłła jest to kwestia sprawiedliwości, a także wspierania mniejszych lokalnych sklepów. Często sklepów z polskim kapitałem.

Minister Konstanty Radziwiłł nie mógł pominąć swoich działań w ministerstwie zdrowia. Największym priorytetem jest ustawa antytytoniowa, która zaostrza przepisy w tym zakresie. W Polsce prawie 100 tys. osób umiera rok rocznie z powodu chorób odtytoniowych. Nie tylko na raka, zawał czy udar, ale także na powikłane infekcje dróg oddechowych. Minister zapowiedział dalsze swoje działania w tym aspekcie. Palenie nazwał po prostu chorobą! Następną sprawą jest duży pakiet systemowy dotyczący służby zdrowia. Ten pakiet zakłada uprawnienia do korzystania ze służby zdrowia dla wszystkich Polaków. W związku z tym niepotrzebny będzie już Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli tzn. instytucja ubezpieczenia zdrowotnego. Nowy system zapewnia tzn. uprawnienia obywatelskie, które wynikają wprost z zapisów Konstytucji RP. Minister zakłada także w ramach nowej reformy wzmacnianie Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W założeniach ministra Radziwiłła w POZ-ie docelowo nie tylko powinien pracować lekarz, ale także pielęgniarka, która może pacjentowi przepisać recepty. W ten sposób będzie możliwe zmniejszenie kolejek. Wszystko dzięki odciążeniu dla lekarzy rodzinnych i lekarzy specjalistów.

Nie zabrakło także wielu pytań skierowanych do ministra Konstantego Radziwiłła od mieszkańców. Najbardziej wzruszające wystąpienie było w samej końcówce spotkania. Niepełnosprawnych chłopak o imieniu Andrzej zadał ministrowi Radziwiłłowi pytanie – Jak osoby niepełnosprawne mają zarobić na tą emeryturę, skoro moja gmina i mój powiat nie zatrudnia osób niepełnosprawnych? Zdaniem mieszkańca jednostki samorządowe wolą płacić kary do PFRON-u, niż zatrudniać osoby niepełnosprawne…Jeżeli osoby niepełnosprawne nie pracują to mogą tylko liczyć na 600 zł renty i 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego. Co ciekawe zasiłek pielęgnacyjny nie wzrósł już od 10 lat…Trudno z tak małych środków finansowych wyżyć w dzisiejszych realiach. Minister Radziwiłł sam zwrócił uwagę, że duża część administracji państwowej płaci kary za niezatrudnianie osób niepełnosprawnych! W tej chwili jesteśmy na drodze do zatrudniania osób niepełnosprawnych, po to, aby wyjść z tego haniebnego miejsca w jakim znalazł się choćby mój urząd, którym zarządzam – dodał minister.

Minister Konstanty Radziwiłł przypomniał zebranym gościom, że na terenie powiatu piaseczyńskiego działa jego biuro senatorskie. Biuro znajduje się w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 1A. Każdy może zgłaszać swoje problemy: te lokalne, czy te osobiste. Warto pamiętać, że każdy senator ma możliwość interwencji senatorskiej, co może pomóc wielu mieszkańcom w ich codziennych problemach.

Konstanty Radziwiłł

Zdjęcie: Wojciech Doliński

Z wyrazami szacunku

Kamil Myszyński

Stara Iwiczna: Czy będą ekrany dźwiękochłonne na zmodernizowanej linii kolejowej nr. 8?

Wystąpiłem w imieniu mieszkańców Starej Iwicznej z pytaniami odnośnie modernizacji linii kolejowej nr. 8. Tym razem pytania dotyczyło ekranów dźwiękochłonnych i kładki dla pieszych.
Panie Redaktorze
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 01.10.2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, projekt budowlany opracowany na potrzeby modernizacji linii kolejowej nr 8 nie przewiduje zabudowy ekranów akustycznych.
W związku z modernizacją linii kolejowej nr 8 przewidziana jest przebudowa przejazdu kolejowego w Starej Iwicznej, ale nie planuje się w tym miejscu kładki dla pieszych i rowerzystów.
Przebudowywane, w związku z modernizacją linii nr 8, przejazdy kolejowe w Starej Iwicznej, Nowej Iwicznej (ul. Krasickiego) i Piasecznie (ul. Okrężna) umożliwiają ruch pieszy i kołowy (w tym rowerzystów) przez tory kolejowe. Na wszystkich ww. przejazdach zaprojektowano chodniki o szerokości min. 2 m. Najbliższe skrzyżowanie bezkolizyjne z linią kolejową, w postaci wiaduktu drogowego, zaprojektowano w rejonie przystanku osobowego Warszawa Jeziorki w ciągu ul. Karczunkowskiej. Na tym wiadukcie przewidziano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4m.
Zdjęcie0063

Zamienie: W poniedziałek nowa linii strefowa 737 w miejsce linii 715…

W dniu 22 sierpnia 2016 r. mieszkańców gminy Lesznowola czekają wielkie zmiany związane z kursowaniem autobusów linii strefowych i okresowych: 707, 715, 807 i 809. Od poniedziałku linia 707 łączy się z linią 807 w jedną linię 707 na trasie: P+R Al. Krakowska-Piaseczno/Nadarzyńska. Linia okresowa 809 przekształca się w linię całotygodniową – 737 kursującą na trasie: URSYNÓW PŁD. – Ciszewskiego – Roentgena – Płaskowickiej – Puławska – Baletowa – Starzyńskiego – Dawidy Bankowe – Zamienie – Zgorzała – Nowa Wola – Postępu – Bobrowiec – Żwirowa – Wilcza Góra – Władysławów – ANTONINÓW/CM. POŁUDNIOWY. Z wyżej wymienionych zmian nie wszyscy pasażerowie są jednak zadowoleni…

Najbardziej na wspomnianych zmianach w kursowaniu autobusów jakie planuje wprowadzić od najbliższego poniedziałku Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, ucierpią mieszkańcy Zamienia (gm. Lesznowola). Aktualnie mieszkańcy tej podwarszawskiej miejscowości w drodze do stolicy korzystają z linii strefowej 715. Jednak od poniedziałku 22 sierpnia 2016 r. linia 715 zmieni swoją trasę i pominie Zamienie. W miejsce linii 715 mieszkańcy otrzymają nową linię – 737. Niestety spadnie ilość i częstotliwość kursowania nowej linii strefowej…Obecnie linia 715 w ciągu dnia realizuje z przystanku Zamienie w kierunku pętli Metro Wilanowska w Warszawie, aż 23 kursy. Po wprowadzenia nowej linii 737 częstotliwość ta spadnie do 16 kursów! Dodatkowo autobus skończy swój bieg w Warszawie na pętli URSYNÓW PŁD. zlokalizowanej niedaleko stacji metra Stokłosy, a nie jako było dotychczas w przypadku linii 715 – metra Wilanowska. Spadek kursów nowej linii najbardziej będzie widoczny w porannym szczycie, kiedy wielu mieszkańców jedzie do pracy lub szkoły. Linia 715 z przystanku Zamienie w kierunku pętli Metro Wilanowska kursowała w następujących godzinach: 4:45, 5:32, 6:12, 6:55, 7:33, 8:16, 8:56, 9:54. Pasażerowie mieli do wyboru, aż 8 porannych kursów. Po wprowadzeniu linii 737, ta częstotliwość spadnie do 5 kursów: 5:02, 6:02, 7:02, 8:02, 9:02. Mieszkańcy Zamienia już zaczynają protestować przeciwko takim zmianom w częstotliwości kursowania autobusów przez ich miejscowość. Znowu można odnieść wrażenie, że mieszkańcy zostali pominięci w toku konsultacji społecznych dotyczących zmian na liniach strefowych kursujących w gminie Lesznowola.

Zmiana częstotliwości to jeden problem, a kolejnym jest np. zmiana dotycząca statusu przystanku Zamienie. Na linii 715 przystanek Zamienie miał status stałego, a na linii 737 jest już uwzględniony jako na żądanie. Warto, aby pasażerowie pamiętali o tym fakcie w poniedziałek, kiedy to zmiany wejdą już w życie. Nie mniejszym problemem jest sytuacja związana z 1.strefą biletową. Jednak Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie już poinformował pasażerów, że na bilecie 1. strefy będzie można dojechać do przystanku Zgorzała. To trochę uspokoiło pasażerów jeżdżących z Zamienia.

Jedni smucą się zmianami w liniach strefowych w podwarszawskiej gminie Lesznowola, a drudzy cieszą! Do bardzo dużych zmian dojdzie na linii strefowej 707 na czym zyskają mieszkańcy Magdalenki, Lesznowoli i Starej Iwicznej. Po komasacji linii 707 z linią okresową 807 wzrośnie częstotliwość kursowania linii 707 w kierunku Piaseczna. Dotychczas pasażerowie chcący jechać do Piaseczna mieli tylko do dyspozycji 11 kursów dziennie autobusu linii 707. Po poniedziałkowych zmianach częstotliwość kursowania linii 707 znacznie wzrośnie do 15 kursów! W porannym szczycie autobus linii 707 będzie kursował w odstępie jednej godziny. To samo dotyczy wieczornych powrotów.

W poniedziałek 22 sierpnia 2016 r. dojdzie do bardzo dużych zmian w kursowaniu linii strefowych i okresowych: 707, 715, 807 i 809. Już dzisiaj warto przyjrzeć się tym zmianom, aby w poniedziałek nie być zaskoczonym faktem pojawienia się choćby autobusu linii 737. ZTM zapewnia, że będzie przyglądał się częstotliwości kursowania nowej linii, a także jej obłożeniu. Jeśli będzie duże zainteresowanie nową linią to niewykluczone jest zwiększenie kursowania linii 737. Co z pewnością ucieszyłoby mieszkańców Zamienia, którzy najbardziej ucierpią na poniedziałkowych zmianach.

Drift Solarisem Warszawa
zdjęcie: www.warszawa.pl

Z wyrazami szacunku

Kamil Myszyński

 Page 1 of 33  1  2  3  4  5 » ...  Last »